0.00 eur
Ваша корзина пуста!
0
0.00 eur
Ваша корзина пуста!

Политика конфиденциальности

 1. APIE MUS:

1.1 Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Ekspedicijos Grupė“, juridinio asmens kodas

302479125, adresas Erfurto g. 30, LT - 04100 Vilnius.. Už asmens duomenų apsaugą

atsakingo asmens e. pašto adresas: info@egrupe.lt.

1.1. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

2. PRIVATUMO POLITIKA

•2.1 Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums

naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ yra vadinama interneto

svetainė www.webautoparts.lt.

•2.2 Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome

Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų

subjekto, teisės.

•2.3 Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir

joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs

nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

•2.4 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia

informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų

tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas,

buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

•2.5 Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat

veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.


3. ELEKTRONINĖ PREKYBA

    Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

    Elektroninės prekybos tikslu WebAutoParts tvarkys tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite

registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuos gausime Jums atliekant prekių

įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius

duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų

identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos

asmens duomenis – vardą, pavardę, prisijungimo vardą, elektroninio pašto adresą,

slaptažodį, telefono numerį. Jeigu susikūrę paskyrą mūsų interneto svetainėje įsigyjate

prekių, prašome Jūsų pateikti sąskaitos gavimo adresą ir su prekių pristatymu susijusią

informaciją: pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, įgalioto

asmens atsiimti prekes asmens duomenys, kurie reikalingi mums, kad galėtume įvykdyti

Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes arba nurodyti prekių atsiėmimo vietą.

Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokias prekes įsigijote

mūsų interneto svetainėje. Informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine yra

renkama slapukų pagalba bei toliau apibūdinta yra šioje Privatumo politikoje. Jums atlikus


apmokėjimą už mūsų interneto svetainėje įsigyjamas prekes, taip pat gauname su

mokėjimu susijusius asmens duomenis, įskaitant sąskaitos numerį, mokėjimo sumą.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų

atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui,

vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens

duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų

prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo

veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas,

pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose

numatytas pareigas (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai).


4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums WebAutoParts portale perkant prekę ir už ją sumokant

yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

•Jūsų vardas, pavardė;

•telefono numeris, jei buvo apmokėta telefonu;

•banko mokėjimo kortelės paskutiniai 4 skaitmenys ir galiojimo terminas;

•operacijos data;

•operacijos suma;

•prekė ( už kurią sumokėta).

•4.2. Šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys: Jūsų mobiliojo ryšio operatorius,

bankas ar elektroninių pinigų įstaiga, kurioje turite sąskaitą.

•4.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

•4.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra

tvarkomi sudaryto sandorio teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens

duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų

įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų

mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių.

•4.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų

užsakytos ir apmokėtos paslaugos teikimo metu. Baigus teikti paslaugą, ūkinę operaciją

patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų. Pasibaigus Jūsų asmens

duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

5. SLAPUKAI

UAB “WebAutoParts” gali rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei

naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą,

iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir

laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai


naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai

identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia

interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie

naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose.

Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas

apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo

politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus

besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo

interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip,

kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks

Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų

kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference

Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite

atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko

adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme

naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų

atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas

konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti

adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums

nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių

slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami

„Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma

paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei

naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.


Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas greitu metu bus pateiktas ir galėsite

rasti žemiau.


Pavadinim

Teikėjas

as


Paskirtis


Galiojimo

Tipas

pabaiga


11111111

Livechat

1 :state


Leidžia

Gyvai

bendrauti nuolatinis HTML

internetu

(livechat)


5.1 KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami

informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos

naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų

parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti

visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.


Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis

funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus

arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms

trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų

naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

6. JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams,

nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes

galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

• Interneto svetainei administruoti;

• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;

• turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti

Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų

Jums siunčiamas);

• trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši

informacija nebus

naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms

šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

7. POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo

interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog

esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.


8. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1 Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo

tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo

terminas.

8.2 Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus

yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga

teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

8.3 Privatumo politikos 8.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui

nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.


9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS


Šioje webautoparts.lt interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes

nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.


10. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo

daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų

priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir

kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Nors, visų pirma, mes

siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

11. DĖL VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ

Mūsų Portalas, jame skelbiama informacija, bei mūsų teikiamos paslaugos ir kiti produktai nėra

skirti vaikų auditorijai.

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, prašome nesinaudoti Portalo teikiamomis paslaugomis. Jeigu

Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums

žinoma, kad Jūsų vaikas naudojosi mūsų Portalo teikiamomis paslaugomis ar kitu būdu pateikė

mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes

galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.


12. MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau

nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB „Ekspedicijos Grupė“, adresas Erfurto g. 30, LT - 04100 Vilnius;

b) siunčiant e. paštu –pagalba@webautoparts.lt

c) telefonu - +370 5 206 0211

Privatumo politikos paskelbimo data 2021 m. Spalio 7 d.