0 eur
Jūsų krepšelis tuščias
img
0
0 eur
Jūsų krepšelis tuščias

Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes webautoparts.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Ekspedicijos Grupė“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą  ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“,  Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas  Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.

1.3. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti webautoparts.lt Naudojimo taisyklių sąlygas, teikiamų paslaugų spektrą bei jų apmokestinimą. Vartotojų naudojimasis webautoparts.lt po pakeitimų automatiškai reiškia jų sutikimą su pakeistomis Naudojimo taisyklių nuostatomis.

2. Naudotojo registracija webautoparts.lt

2.1. Patogesniam naudojimuisi webautoparts.lt užtikrinti, Naudotojas gali susikurti asmeninę paskyrą webautoparts.lt užpildydamas elektroninę registracijos formą.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę stabdyti ar nutraukti registraciją, blokuoti Naudotojo anketą ir atsisakyti Naudotojui teikti savo paslaugas, kai pateikiama neteisinga ar netiksli informacija, arba Paslaugų teikėjas turi pagrindo manyti, kad taip buvo pasielgta.

2.3. Naudotojos yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą, ir už visus su jais atliekamus veiksmus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjo teisės:

3.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes webautoparts.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.1.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su webautoparts.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.2. Pirkėjo įsipareigojimai

3.2.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.2.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.2.4. Pirkėjas, naudodamasis webautoparts.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2.5. Neperduoti webautoparts.lt Naudotojo paskyros ar jos prisijungimo duomenų tretiems asmenims.

3.2.6. Neatlikti jokių veiksmų, galinčių sukelti grėsmę webautoparts.lt svetainės ir jos duomenų bazės saugumui.

3.2.7. Prieš įsigyjant prekę, atidžiai perskaityti visą pateiktą informaciją apie parduodamą prekę, jos galutinę kainą ir ją sudarančius mokesčius.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjo teisės

4.1.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.1.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.1.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.1.4. Nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Naudojimo taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4.2. Pardavėjo įsipareigojimai

4.2.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės webautoparts.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

4.2.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4.2.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti sumokėtus pinigus.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymas.

5.1 Prekių kaina

5.1.1. webautoparts.lt interneto svetainėje kainos nurodytos eurais.

5.1.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.

5.2. Atsiskaitymas

5.2.1. Patvirtinęs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti, negavus apmokėjimo, užsakymas yra anuliuojamas. Gavus apmokėjimą formuojamas užsakymas, kurio būseną galite stebėti asmeninėje paskyroje.

5.2. 2. Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti pasirinkti patogiausią mokėjimo būdą:

    • per PAYSERA
    • VISA arba Maester Cards

5.2.3. Vartotojas sutinka, kad sąskaitos-faktūros bus atsiųstos elektroniniu būdu, asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos-faktūros yra siunčiamos ir patalpinamos webautoparts.lt svetainėje ne vėliau kaip iki prekių atsiėmimo Pirkėjui momento. Asmeninėje paskyroje taip pat galima atsispausdinti užsakymo lapą, kuriame surašytos perkamos Prekės, jų kiekis, bendra Prekių ir pristatymo kaina.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

6.2. Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos paštu arba kurjeriu arba Pardavėjo transportu.

6.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvos teritorijoje per 4-5* darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo ir užsakymo patvirtinimo.

* Force Majeure aplinkybės (Pristatymo terminas dėl objektyvių ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų. laikotarpiui.

6.4. Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėjų arba jo atstovu. Vartotojas, atsiimdamas Prekes, privalo patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas siuntinys ir pan. jeigu siuntinys turi neatitikimų, Vartotojas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus.

6.5. Vartotojui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Vartotojo lūkesčius. Tokiu atveju Tiekėjas tampa atleistas nuo atsakomybės dėl Prekės pažeidimo, jeigu tai – ne gamyklinis brokas.

6.6. Jeigu siuntinį su prekėmis nurodytu adresu atsiima ne Vartotojas, o kitas asmuo, laikoma, kad Prekės yra perduotos.

6.7. Kai Vartotojas atsiima Prekes ir pasirašo priėmimo – perdavimo dokumentą, nuo to momento jam priklauso Prekės nuosavybės teisė. Prekės praradimo ar sugadinimo atveju už gautas Prekes atsakingas yra Vartotojas.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog webautoparts.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti naudotos, o Tiekėjas nėra Prekių gamintojas.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninės parduotuvės esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Įsigytą prekę galima grąžinti ne vėiau nei per 14 dienų, jeigu detalė yra sugadinta arba atvežta ne tokia kokia buvo užsakyta, taigi tam kad patikrinti ar detalė yra tinkama reikia pasitarti su musu konsultantais. Vartotojas netenka teisės grąžinti Prekę, jeigu Prekės aprašyme buvo nurodyta, kad prekė yra su trūkumais, taip pat, jeigu Vartotojas turėjo galimybę atsiimdamas apžiūrėti Prekę bei jos būklę ir iškart neinformavo Pardavėjo apie pastebėtus trūkumus.

7.4. Jei Vartotojas grąžina Prekę, ji turi būti pateikta originalioje pakuotėje. Prekė turi būti tokios pats būklės, kap ir gauta pristatytmo metu. Bet koks jos gedimas nėra pateisinamas. Vartotojas turi grąžinti tokios pat komplektacijos Prekę, kokią gavo. Grąžinama Prekė negali būti praradusi savo prekinės išvaizdos ar su pažeistomis etiketėmis. Tačiau tai nėra taikoma grąžinamoms nekokybiškoms Prekėms.

7.5. Grąžinimo metu būtina pateikti Prekės įsigyjimą patvirtinančius dokumentus.

7.6. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjas, vadovaudamasis šių taisyklių 16 punkto nuostatomis, turi teisę atsisakyti priimti naudotą prekę ir grąžinti už ją pinigus. Jeigu Vartotojas nori grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus be jokios priežasties, Vartotojas į Pardavėją privalo kreiptis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 dalies nuostatomis, Vartotojui tenka visos Prekės grąžinimo išlaidos. Pardavėjas įgija pareigą grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus tik po to, kai Vartotojas grąžina Prekę Pardavėjui. Jeigu Vartotojas Prekę Pardavėjui grąžina siųsdamas paštu, Vartotojas privalo atsiųsti Pardavėjui pašto kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad Prekė buvo išsiųsta Pardavėjui.

7.7. Jeigu pageidauji, kad už užsakymą būtų grąžinti pinigai, užpildykite esančią webautoparts.lt  , kad gautumėte grąžinimo patvirtinimą. Be tokio patvirtinimo grąžinamos prekės nebus priimamos. Šios formos užpildymas nereiškia, kad pinigai už įsigytą prekę bus grąžinti. Pardavėjas kiekvienu individualiu atveju svarsto prašymo grąžinti pinigus pagrįstumą ir apie galutinį priimtą sprendimą informuoja Vartotoją.

8. Atsakomybė

8.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus webautoparts.lt interneto svetainėje. Taip pat jis yra atsakingas už pateiktus asmeninius duomenis ir jų teisingumą. Jeigu buvo nurodyti neteisingi asmeniniai duomenys, Tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl neigiamų padarinių, pavyzdžiui, ne ten pristatytos Prekės. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. 8.2. Vartotojas, sukūręs paskyrą webautoparts.lt interneto svetainėje yra visiškai atsakingas dėl jo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Jeigu interneto svetainėje prisijungia trečiasis asmuo su Vartotojo prisijungimo duomenimis, webautoparts.lt tokį asmenį priskiria Vartotojui.

8.3. Tiekėjas nėra atsakingas už atvejus, kai kyla nuostolių dėl Vartotojo kaltės, kuris nesusipažino su interneto svetainės taisyklėmis, rekomendacijomis ir visais išdėstytais aspektais.

9. Intelektinės nuosavybės apsauga

9.1. Visos teisės į webautoparts.lt ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama tekstus, nuotraukas naudoti komerciniais ar kitais teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

10.  Asmens duomenų tvarkymas.

10.1 Visos taisyklės aptartos dokumente „Privatumo politika“.

11.  Baigamosios nuostatos.

11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. „Prašymą/skundą dėl webautoparts.lt interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.